Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση οκτώ (8) εκπαιδευτών στο μοντέλο PTP

Το μοντέλο εκπαίδευσης και διδακτικής PTP (Pantopoulos Teaching Project) καλεί με την ανακοίνωση αυτή οκτώ (8) ενδιαφερόμενους, άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να εκπαιδευθούν δωρεάν για ένα χρόνο στα Εξελιγμένα Μοντέλα Διδακτικής για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές.

Είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο PTP ανακοινώνει εκπαίδευση με ανοικτή πρόσκληση. Αυτό συμβαίνει γιατί αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την πρώτη ομάδα συνεργαζόμενων εκπαιδευτών, με σκοπό να διαχυθεί η φιλοσοφία του έργου, το οποίο μέχρι σήμερα απευθυνόταν μόνο σε ειδικές κατηγορίες κοινού. Με μια σύντομη περιήγηση στην ιστοσελίδα του έργου θεωρούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του, για τα οποία βέβαια είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αναλυτικά.

Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα γίνουν οι διερευνητικές συναντήσεις με τους υποψηφίους είναι οι παρακάτω:

  • Η εκπαίδευση διαρκεί ένα χρόνο, είναι άμισθη και παρέχεται δωρεάν.
  • Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από την Αττική, γιατί μας ενδιαφέρει η φυσική παρουσία τους.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους. Θα προτιμηθούν κάτοχοι πτυχίου με εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ενώ το συναφές μεταπτυχιακό θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, καθώς και επιμορφώσεις σχετικές με τη διδακτική.
  • Τα μαθήματα θα γίνονται σε ώρες που θα εξυπηρετούν την ομάδα, κάτι που θα συμφωνηθεί μετά τη σύστασή της. Από την αρχή, επίσης, θα συμφωνηθεί και ένας ανεκτός αριθμός απουσιών, ο οποίος θα τηρείται.
  • Το διδακτικό αντικείμενο αφορά Γενική Διδακτική για εκπαιδευτές (ενηλίκων και ανηλίκων), η φιλοσοφία του αντλείται από ισραηλινά και αμερικανικά μοντέλα εκπαίδευσης, αφορά τη Β’βάθμια και Γ’βάθμια εκπαίδευση, αλλά και γενικά τον τρόπο εκπαίδευσης ανθρώπων που πρόκειται να εκπαιδεύσουν άλλους.
  • Το PTP κατέχει τα δικαιώματα του μοντέλου με πλήρη αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, δικαιούται να τα παραχωρεί στους εκπαιδευμένους συνεργάτες του και επιφυλλάσσεται παντός δικαιώματος και απαίτησής του που ενδέχεται να απορρέει από αυτά.
  • Εκπαιδευτής είναι ο Φώτης Παντόπουλος, εκπαιδευτικός με διδακτική εμπειρία 29 ετών στη Β’βάθμια και Γ’βάθμια εκπαίδευση και 17 ετών εκπαίδευσης στο ίδιο το μοντέλο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναμένουμε να επικοινωνήσετε για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο fotis.pantopoulos@yahoo.com με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Ευχαριστούμε!

PTP

Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Παρουσίαση επιστημονικού και ερευνητικού έργου – Το Πρόγραμμα “Μy name is Teacher”

Περίληψη
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την επέκταση των δραστηριοτήτων του διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά στα πεδία της Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης με τη δημιουργία Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι στόχοι και οι δράσεις του Εργαστηρίου και του Τμήματος ορίζονται προς την κατεύθυνση αυτή ως εξής: α) Διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών με τα υπάρχοντα (e-class), αλλά και νέα, εργαλεία τηλεκπαίδευσης, που αντικειμενικά θα διευκολύνουν τόσο το τρέχον διδακτικό πρόγραμμα εντός τάξης (real-time), όσο και την από απόσταση δυνατότητα παρακολούθησης των φοιτητών, εφόσον αυτή υπαγορεύεται από αντικειμενικούς παράγοντες, β) Συμβουλευτική παρέμβαση του Τμήματος στις υπάρχουσες δομές και προϊόντα τηλεκπαίδευσης που κυκλοφορούν και διατίθενται στην αγορά ως εργαλεία πληροφορικής, με στόχο τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας από το πανεπιστημιακό περιβάλλον – ως πρώτο διδάξαντα την τηλεκπαίδευση – προς την αγορά και την κοινωνία και ουσιαστική επιδίωξη την αποτελεσματικότερη διακίνηση και παροχή της γνώσης, γ) Ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με τη συνεργασία επιστημόνων και πανεπιστημίων του εξωτερικού, προκειμένου να εξελιχθούν τα εργαλεία Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία τους ιδιαίτερα στο πεδίο της Διδακτικής (δια ζώσης και από απόσταση), άρα -κατ’ επέκταση- και της αποτελεσματικότητάς τους ως εργαλείων συστηματικής μετάδοσης γνώσης για μεγάλο εύρος διδακτικών αντικειμένων, δ) Ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων Διδακτικής για εκπαιδευτικούς Β/βάθμιας και Γ/βάθμιας σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και εξοικείωσή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.Ευρισκόμενο σε συνεχή επαφή με την αγορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, αφενός, ετοιμάζει το έδαφος για συμβουλευτική και συνεργασίες με εταιρίες πληροφορικής που εξελίσσουν εκπαιδευτικά εργαλεία, αφετέρου, αναλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μεγάλων εκπαιδευτηρίων με βάση τα εργαλεία της έρευνας.
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, διδακτική, τηλεκπαίδευση, επιμόρφωση, νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικά εργαλεία.

__________________

Από τα κείμενα των προφορικών εισηγήσεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», το οποίο συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στις 4, 5, 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα, στο κτίριο του PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή).

Σας καλωσορίζουμε στο γραφείο του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης στην Αθήνα, ευγενική προσφορά της «Royal Consulting Services S.A.»

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σας καλωσορίζουμε στο γραφείο του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης στην Αθήνα, ευγενική προσφορά της «Royal Consulting Services S.A.»”

Σκέψεις για την εκπαίδευση… χωρίς βιβλιογραφία!

Οι συζητήσεις με συναδέλφους και γενικότερα ανθρώπους με μεγάλη πείρα περί τα εκπαιδευτικά είναι πάντα χρήσιμες και διαφωτιστικές. Κι αυτό γιατί -εφόσον διαλέξαμε να είμαστε δάσκαλοι- το εκπαιδευτικό έργο ανεξαρτήτως βαθμίδας έχει από τη φύση του τεράστιες απαιτήσεις που απορρέουν από το ανεξάντλητο και διαρκώς διευρυνόμενο περιβάλλον τόσο της γνώσης καθαυτής, όσο και των μεθόδων για την προσέγγιση και κατάκτησή της.

Η Παιδαγωγική και η Διδακτική, επιστήμες συμπληρωματικές μεταξύ τους και ταυτόχρονα εργαλειοθήκες για τη βελτιστοποίηση του δύσκολου εκπαιδευτικού έργου, εξελίσσονται διαρκώς και επιχειρούν με τα πορίσματά τους να απαντήσουν στα ερωτήματα που ανακύπτουν, ή -καλύτερα- σε εκείνο το ένα ερώτημα/αίτημα που θέτει ο Καζαντζάκης στη “Νέα Παιδαγωγική”: “κάμε τον άνθρωπο…”. Και επειδή μάλλον θυμάστε και την απάντηση του Δασκάλου “έχω εδώ το εργαλείο που κάνει τους ανθρώπους”, επέλεξα -με αφορμή που δόθηκε από φίλη πανεπιστημιακό και καλή Δασκάλα- να μιλήσω αφενός για εργαλεία, αφετέρου να καταθέσω σκέψεις και προτάσεις για μοντέλα Διδακτικής χωρίς όνομα απαραίτητα, αλλά σίγουρα με ταυτότητα και στόχο. Κι όλα αυτά, για όλους εσάς που ρωτάτε, χωρίς καμιά βιβλιογραφία, όχι γιατί σνομπάρω το επιστημονικό μέρος, αλλά γιατί νομίζω πως αν ο δάσκαλος δεν ξέρει τη δουλειά πρέπει απλά να «κάθεται στο σπίτι του»…

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σκέψεις για την εκπαίδευση… χωρίς βιβλιογραφία!”

Περί εκπαιδευτικών… (και) συστημάτων!

«Η δική μας δεν το θέλει»…«η δική μας το θέλει αλλιώς…», ή και με ερώτηση «Κυρία, το θέλετε;». Μην παρεξηγηθώ. Δεν υπάρχει σεξουαλικό υπονοούμενο και σίγουρα δεν αφορά μόνο την Κυρία, αλλά εξίσου και τον Κύριο. Για την ακρίβεια, τον Δάσκαλο, ο οποίος ρωτιέται αν «το θέλει» και καλείται να απαντήσει. Και με τον τρόπο αυτό ο μαθητής δεν μαθαίνει ποτέ τι σημαίνει εκφώνηση, είναι όμως «καλό παιδί», παίρνει τον βαθμό του, βραβεία, επαίνους… Βέβαια, νομίζω ότι αξίζει να το εξετάσουμε στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας το φαινόμενο αυτό του Κυρίου και της Κυρίας που απαντούν με πάθος «το θέλω…», γιατί εκεί αρχίζουμε να απαιτούμε περισσότερα από το παιδί και (του) μιλάμε για τα νέα συστήματα που θα είναι καλύτερα από τα παλιά, κι αυτά όλο έρχονται και παρέρχονται και περιμένουμε τα άλλα… τα πιο περισσότερο καλυτερότερα… Συνεχίστε την ανάγνωση του “Περί εκπαιδευτικών… (και) συστημάτων!”