Δημοσιευμένη αρθρογραφία

Πρόκειται για μια σειρά άρθρων μου που δημοσιεύτηκαν από το 2010 μέχρι σήμερα σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. Αφορούν τον Τουρισμό, την Επιχειρηματικότητα, την Ποιότητα Υπηρεσιών, τη Δημόσια Εικόνα, την Εκπαίδευση, τομείς δηλαδή στους οποίους εκτείνονται τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα. Μπορείτε να τα μελετήσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και το χρόνο σας!

Δημοσιευμένη αρθρογραφία >>>>