Ανακοίνωση διεύρυνσης των δράσεων του έργου “Pantopoulos Teaching Project”

Την 20/1/2020 πραγματοποιήθηκε μια υπέροχη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη, με την οποία εγκαινιάζουμε τη νέα σειρά των δράσεων Συμβουλευτικής Διδακτικής.
Το έργο “Pantopoulos Teaching Project” βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τρεις νέες δράσεις που αφορούν
1) Συμβουλευτική Διδακτική για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων,
2) Επικοινωνιακή Διδακτική για στελέχη επιχειρήσεων και
3) Διδακτική της Ασφάλειας για στελέχη του κλάδου VIP.
Πρόκειται για διδακτικά αντικείμενα και κλάδους στους οποίους έχω θητεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και πλέον επιθυμώ να διαθέσω δημόσια την τεχνογνωσία αυτή.


Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας! ΦΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση οκτώ (8) εκπαιδευτών στο μοντέλο PTP

Το μοντέλο εκπαίδευσης και διδακτικής PTP (Pantopoulos Teaching Project) καλεί με την ανακοίνωση αυτή οκτώ (8) ενδιαφερόμενους, άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να εκπαιδευθούν για 6 μήνες στα “Εξελιγμένα Μοντέλα Διδακτικής για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές”.

Το group συμπληρώθηκε στις 27/9/2020. Σύντομα θα ανακοινωθεί το επόμενο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σας ευχαριστώ!

Είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο PTP ανακοινώνει εκπαίδευση με ανοικτή πρόσκληση. Αυτό συμβαίνει γιατί αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την πρώτη ομάδα συνεργαζόμενων εκπαιδευτών, με σκοπό να διαχυθεί η φιλοσοφία του έργου, το οποίο μέχρι σήμερα απευθυνόταν μόνο σε ειδικές κατηγορίες κοινού. Με μια σύντομη περιήγηση στην ιστοσελίδα του έργου θεωρούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του, για τα οποία βέβαια είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αναλυτικά.

Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα γίνουν οι διερευνητικές συναντήσεις με τους υποψηφίους είναι οι παρακάτω:

  • Η εκπαίδευση διαρκεί 6 μήνες για το εντατικό πρόγραμμα, γίνεται σε τμήμα και υπάρχει μικρή οικονομική επιβάρυνση/συνεισφορά στήριξης του έργου.
  • Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από την Αττική, αν και τα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης δεν αποκλείουν συνεργασία από απόσταση.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους. Θα προτιμηθούν κάτοχοι πτυχίου με εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ενώ το συναφές μεταπτυχιακό θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, καθώς και επιμορφώσεις σχετικές με τη διδακτική.
  • Τα μαθήματα θα γίνονται σε ώρες που θα εξυπηρετούν τους εκπαιδευόμενους και φυσικά μετά από συνεννόηση, κάτι που θα συμφωνηθεί μετά τη συνέντευξη. Από την αρχή, επίσης, θα συμφωνηθεί και ένας ανεκτός αριθμός απουσιών, ο οποίος θα τηρείται.
  • Το διδακτικό αντικείμενο αφορά Γενική Διδακτική για εκπαιδευτές (ενηλίκων και ανηλίκων), η φιλοσοφία του αντλείται από ισραηλινά και αμερικανικά μοντέλα εκπαίδευσης, αφορά τη Β’βάθμια και Γ’βάθμια εκπαίδευση, αλλά και γενικά τον τρόπο εκπαίδευσης ανθρώπων που πρόκειται να εκπαιδεύσουν άλλους.
  • Το PTP κατέχει τα δικαιώματα του μοντέλου με πλήρη αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, δικαιούται να τα παραχωρεί στους εκπαιδευμένους συνεργάτες του και επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος και απαίτησής του που ενδέχεται να απορρέουν από αυτά.
  • Εκπαιδευτής είναι ο Φώτης Παντόπουλος, εκπαιδευτικός με διδακτική εμπειρία 31 ετών στη Β’βάθμια και Γ’βάθμια εκπαίδευση και 17 ετών εκπαίδευσης στο ίδιο το μοντέλο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναμένουμε να επικοινωνήσετε για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο [email protected] με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Ευχαριστούμε!

PTP – Φώτης Παντόπουλος

Ομάδα Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Παρουσίαση επιστημονικού και ερευνητικού έργου – Το Πρόγραμμα “Μy name is Teacher”

Περίληψη
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την επέκταση των δραστηριοτήτων του διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά στα πεδία της Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης με τη δημιουργία Ομάδας Τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι στόχοι και οι δράσεις της Ομάδας και του Τμήματος ορίζονται προς την κατεύθυνση αυτή ως εξής: α) Διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών με τα υπάρχοντα (e-class), αλλά και νέα, εργαλεία τηλεκπαίδευσης, που αντικειμενικά θα διευκολύνουν τόσο το τρέχον διδακτικό πρόγραμμα εντός τάξης (real-time), όσο και την από απόσταση δυνατότητα παρακολούθησης των φοιτητών, εφόσον αυτή υπαγορεύεται από αντικειμενικούς παράγοντες, β) Συμβουλευτική παρέμβαση του Τμήματος στις υπάρχουσες δομές και προϊόντα τηλεκπαίδευσης που κυκλοφορούν και διατίθενται στην αγορά ως εργαλεία πληροφορικής, με στόχο τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας από το πανεπιστημιακό περιβάλλον – ως πρώτο διδάξαντα την τηλεκπαίδευση – προς την αγορά και την κοινωνία και ουσιαστική επιδίωξη την αποτελεσματικότερη διακίνηση και παροχή της γνώσης, γ) Ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με τη συνεργασία επιστημόνων και πανεπιστημίων του εξωτερικού, προκειμένου να εξελιχθούν τα εργαλεία Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία τους ιδιαίτερα στο πεδίο της Διδακτικής (δια ζώσης και από απόσταση), άρα -κατ’ επέκταση- και της αποτελεσματικότητάς τους ως εργαλείων συστηματικής μετάδοσης γνώσης για μεγάλο εύρος διδακτικών αντικειμένων, δ) Ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων Διδακτικής για εκπαιδευτικούς Β/βάθμιας και Γ/βάθμιας σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και εξοικείωσή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ευρισκόμενη σε συνεχή επαφή με την αγορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, αφενός, ετοιμάζει το έδαφος για συμβουλευτική και συνεργασίες με εταιρίες πληροφορικής που εξελίσσουν εκπαιδευτικά εργαλεία, αφετέρου, αναλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μεγάλων εκπαιδευτηρίων με βάση τα εργαλεία της έρευνας.
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, διδακτική, τηλεκπαίδευση, επιμόρφωση, νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικά εργαλεία.

__________________

Από τα κείμενα των προφορικών εισηγήσεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», το οποίο συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στις 4, 5, 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα, στο κτίριο του PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή).

Σας καλωσορίζουμε στο γραφείο του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης στην Αθήνα, ευγενική προσφορά της «Royal Consulting Services S.A.»

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σας καλωσορίζουμε στο γραφείο του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης στην Αθήνα, ευγενική προσφορά της «Royal Consulting Services S.A.»”