Το Πρόγραμμα «My name is Teacher»

  • Το Πρόγραμμα “My name is Teacher” αρχικά (2012) λειτούργησε στα πλαίσια ενός επιστημονικού project για τη σχέση των νέων με τη γνώση και το Διαδίκτυο υποστηριζόμενο από επιστημονική ομάδα.
  • Στην πρώτη φάση του έργου δημιουργήσαμε μια Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή -απλούστερα- ένα περιβάλλον ελεύθερου-ανοιχτού προβληματισμού και πληροφόρησης για το επιστημονικό αντικείμενο του φιλολογικού χώρου.
  • Σήμερα το έργο έχει πλέον αναπτυχθεί και διευρυνθεί εκτεινόμενο σε πολλά νέα πεδία τόσο του ευρύτερου εκπαιδευτικού χώρου για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς (εκπαίδευση, τηλεκπαίδευση, διδακτική, μαθησιακές δυσκολίες, επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική της εκπαίδευσης, σχολή γονέων, σχολικός εκφοβισμός, κ.α.), καθώς και σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες), αλλά και σε χώρους εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, όπως η Συμβουλευτική Διδακτική για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, η Επικοινωνιακή Διδακτική για στελέχη επιχειρήσεων και η Διδακτική της Ασφάλειας για στελέχη του κλάδου VIP.
  • Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη που μας προσφέρετε και εξαίρουμε το ήθος αλλά και την ευαισθησία των ανθρώπων που πίστεψαν στο επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο μας!