Σεμινάρια – Διαλέξεις

Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης

Το μάθημα της Έκθεσης κάθε χρόνο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αναβαθμολόγησης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στον ιδιότυπο χαρακτήρα του μαθήματος, αφετέρου στην ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών που καλούνται να βαθμολογήσουν τα γραπτά των νεαρών υποψηφίων. Στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του εν λόγω Τμήματος διοργανώνουν τις “Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης” στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις με χορηγό επικοινωνίας το filologika.gr .

Οι συγκεκριμένες διοργανώσεις αποτελούν εκδηλώσεις της συνεργατικής κίνησης «Η Κερκίδα των Φιλολόγων» και προσφέρονται δωρεάν.