Ομάδα Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Παρουσίαση επιστημονικού και ερευνητικού έργου – Το Πρόγραμμα “Μy name is Teacher”

Περίληψη
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την επέκταση των δραστηριοτήτων του διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά στα πεδία της Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης με τη δημιουργία Ομάδας Τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι στόχοι και οι δράσεις της Ομάδας και του Τμήματος ορίζονται προς την κατεύθυνση αυτή ως εξής: α) Διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών με τα υπάρχοντα (e-class), αλλά και νέα, εργαλεία τηλεκπαίδευσης, που αντικειμενικά θα διευκολύνουν τόσο το τρέχον διδακτικό πρόγραμμα εντός τάξης (real-time), όσο και την από απόσταση δυνατότητα παρακολούθησης των φοιτητών, εφόσον αυτή υπαγορεύεται από αντικειμενικούς παράγοντες, β) Συμβουλευτική παρέμβαση του Τμήματος στις υπάρχουσες δομές και προϊόντα τηλεκπαίδευσης που κυκλοφορούν και διατίθενται στην αγορά ως εργαλεία πληροφορικής, με στόχο τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας από το πανεπιστημιακό περιβάλλον – ως πρώτο διδάξαντα την τηλεκπαίδευση – προς την αγορά και την κοινωνία και ουσιαστική επιδίωξη την αποτελεσματικότερη διακίνηση και παροχή της γνώσης, γ) Ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με τη συνεργασία επιστημόνων και πανεπιστημίων του εξωτερικού, προκειμένου να εξελιχθούν τα εργαλεία Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία τους ιδιαίτερα στο πεδίο της Διδακτικής (δια ζώσης και από απόσταση), άρα -κατ’ επέκταση- και της αποτελεσματικότητάς τους ως εργαλείων συστηματικής μετάδοσης γνώσης για μεγάλο εύρος διδακτικών αντικειμένων, δ) Ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων Διδακτικής για εκπαιδευτικούς Β/βάθμιας και Γ/βάθμιας σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και εξοικείωσή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ευρισκόμενη σε συνεχή επαφή με την αγορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, αφενός, ετοιμάζει το έδαφος για συμβουλευτική και συνεργασίες με εταιρίες πληροφορικής που εξελίσσουν εκπαιδευτικά εργαλεία, αφετέρου, αναλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μεγάλων εκπαιδευτηρίων με βάση τα εργαλεία της έρευνας.
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, διδακτική, τηλεκπαίδευση, επιμόρφωση, νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικά εργαλεία.

__________________

Από τα κείμενα των προφορικών εισηγήσεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», το οποίο συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στις 4, 5, 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα, στο κτίριο του PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *